Hungrig

Den hät funktionen håller på att uppdateras till .Net Core